top of page

שירותי המשרד

Brooklyn Bridge
Financial Analyst

שמאות מקרקעין

נכסי נדל״ן הם מוצרים הטרוגנים המצריכים ידע וניסיון רב. חרטנו על דגלנו לתת ללקחותינו את השירות המקצועי והרחב ביותר לתחום זה.

לקוחות משרדנו מגוונים החל מאנשים פרטיים ועד לחברות בורסאיות. בין התמחות משרדנו ניתן למצוא חו״ד/שומות בנושאים הבאים: הערכות שווי לנכסי נדל״ן בייעודים שונים (קרקעות, מגורים, תעשייה לסוגיה, מסחר, חקלאות וכו׳), היטלי השבחה, בדיקות כדאיות, טבלאות הקצאה ואיזון, תשלומים לרמ״י, שומות בתקן 17.1 (IFRS), מיסוי מקרקעין, חוות דעת מומחה ועוד.

ייעוץ כלכלי

משרדנו נותן שירותים כלכלים לכלל סוגי הלקוחות החל מאנשים פרטיים ועד לחברות הגדולות במשק.

בין התמחויות המשרד לחברות נוכל להעניק ייעוץ בבדיקות כדאיות, בקרה תקציבית מרמת פרויקט ועד לרמת חברה/חברת אם, בחינת חלופות ייצור ובניית מדדים למנהלי החברה לבחינות שונות .

בין ההתמחויות המשרד לאנשים פרטיים אנו מספקים ייעוץ כלכלי לנכסי נדל״ן (בחינת אשראי, עלויות רכישה, כדאיות רכישה/מכירה וכו׳)

bottom of page